Διοργανωτής:ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.
Τόπος:Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνίες:26/02/2015-01/03/2015
Ωράριο Λειτουργίας:Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο 10:00-20:00, Κυριακή 10:00-19:00 
Είσοδος:για Εμπορικούς Επισκέπτες & κοινό
Τιμή Εισιτηρίου:Είσοδος Ελεύθερη για Εμπορικούς Επισκέπτες και 15 € για το κοινό
Συχνότητα:Ανά δύο έτη
Αριθμός προηγούμενων Διοργανώσεων: 23 (Detrop) & 4 (Oenos)
 
Λίγα λόγια για τη Διοργάνωση: 
 
Η DETROP Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών,  Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας αποτελεί την Μοναδική Ελληνική Έκθεση, η οποία αντιπροσωπεύει τον δυναμισμό και την εξωστρέφεια της ποιοτικής εγχώριας παραγωγής τροφίμων.  Ανοίγει τις πύλες της κάθε δύο χρόνια στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, παράλληλα με την OENOS - Διεθνή Έκθεση Οίνου.  
 
Το δυναμικό αυτό δίδυμο εκθέσεων, επίκεντρο της δράσης των δύο κλάδων στη ΝΑ Ευρώπη και αιχμή του δόρατος για τις επιχειρήσεις της περιοχής, φιλοξενεί παραγωγούς, βιομηχανίες, χονδρεμπόρους, εισαγωγείς & αντιπροσώπους  τροφίμων, ποτών & οίνου, και  απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου που θέλουν να ενημερωθούν για τις εξελίξεις, τα καινοτόμα προϊόντα, να ανανεώσουν τις επαφές τους και να αναπτύξουν συνεργασίες με εταιρίες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Προσκαλεί και φιλοξενεί στοχευμένους Hosted Buyers οι οποίοι προέρχονταν από όλη την Ευρώπη, την Αμερική, τη Ρωσία και τα Βαλκάνια δίνοντας τις βάσεις για τη μοναδική, απόλυτα εξειδικευμένη Β2Β έκθεση στην Ελλάδα στο χώρο των τροφίμων – ποτών και του οίνου. 
 
Υπεύθυνος Έκθεσης: Σέβη Καφφά
Τηλ.: 2310 291 142, 2310 291 201, Φαξ: 2310 291 692
Ε-mail: detrop@helexpo.gr, Website: http://detrop.helexpo.gr/detrop 
 
Ενδεικτικά Αποτελέσματα Έρευνας σε Εκθέτες και Επισκέπτες:
Συγκεντρωτικά Στοιχεία Έκθεσης:
 
 
Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τους Διοργανωτές, από το μεγαλύτερο ποσοστό των Hosted Buyers (44,68%), αξιολογήθηκαν ως άριστες (10/10). Το 40,43% βαθμολόγησε τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 9 στα 10 και το 12,77% με 8 στα 10. Σε ποσοστό μόλις 2,13% ανέρχονται τα ερωτηματολόγια των Ξένων Επισκεπτών, όπου οι υπηρεσίες αξιολογούνται με 7/10. Κάνεις από τους Ξένους Επισκέπτες δεν βαθμολόγησε κάτω από 7 τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τους Διοργανωτές.
 
 
Διάγραμμα. Αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τους Διοργανωτές
 
Όσον αφορά το βαθμό επιτυχίας των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί από τους Εκθέτες με τη συμμετοχή τους στην «Detrop-Oenos 2015», η γενική εικόνα δείχνει έναν πολύ καλό και καλό βαθμό ικανοποίησης των στόχων αυτών. Ειδικότερα o στόχος της πληροφόρησης (να πληροφορήσουν και να πληροφορηθούν οι Εκθέτες), εμφανίζει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, αφού το 40,3% και το 29,0% των Εκθετών το θεωρεί καλό και πολύ καλό αντίστοιχα. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 17,7% το θεωρεί εξαιρετικό, ενώ αντίθετα το ποσοστό που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου ο στόχος αυτός είναι μόλις 1,62%. 
 
Ο στόχος της προβολής της επιχείρησης, φαίνεται να ικανοποιήθηκε σε ποσοστό 44,3% των Εκθετών σε πολύ καλό βαθμό, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 24,6% το θεωρεί καλό. Αντίθετα, το ποσοστό των Εκθετών που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου ο στόχος αυτός είναι μόλις 3,3%. 
 
Σχετικά με τον στόχο της δημιουργίας επαφών για παραγγελίες από νέους πελάτες, εμφανίζει επίσης υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, εξίσου με τους άλλους στόχους. Έτσι το 37,1% και το 32,3% των Εκθετών θεωρεί ότι ο στόχος αυτός ικανοποιήθηκε σε πολύ καλό και σε καλό βαθμό αντίστοιχα. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 6,5% θεωρεί ότι ο στόχος αυτός ικανοποιήθηκε σε εξαιρετικό βαθμό, ενώ το ποσοστό που θεωρεί ότι δεν επετεύχθη καθόλου είναι και πάλι πολύ μικρό, μόλις 1,6%. 
 
Ο στόχος της ανανέωσης επαφών με παλιούς πελάτες, εμφανίζει επίσης πολύ καλό βαθμό ικανοποίησης καθώς το 31,7% των Εκθετών θεωρεί ότι επετεύχθη σε πολύ καλό βαθμό, το 28,3% σε καλό και ένα 8,3% σε εξαιρετικό. 
 
Αναλυτικά ο βαθμός ικανοποίησης των στόχων των Εκθετών της «Detrop-Oenos 2015» παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα.
 
Διάγραμμα. Βαθμός Ικανοποίησης των Στόχων των Εκθετών της Detrop-Oenos 2015
 
Όσον αφορά την πρόθεση των Επισκεπτών να επαναλάβουν την επίσκεψή τους στην επόμενη Έκθεση, το 90,0% σκοπεύει να επισκεφτεί ξανά την Έκθεση ως Επισκέπτης, το 9,0% ίσως την επισκεφτεί, ενώ το ποσοστό που δεν θα επαναλάβει την επίσκεψή του στην Έκθεση είναι μηδαμινό (1%). 
 
 
Διάγραμμα. Πρόθεση Επανάληψης της Επίσκεψης ως Επισκέπτης 
 
Οι Εκθέτες των "Detrop" & "Oenos" 2015 στην συντριπτική τους πλειοψηφία (97,0%) θεωρούν πως η συμμετοχή τους στην Έκθεση θα επιφέρει μελλοντικά (μετά τη λήξη της Έκθεσης) για την επιχείρηση επιπλέον δραστηριότητα, ενώ μόλις το 3,00% των Εκθετών πιστεύει πως δεν θα επιφέρει.
 
 
Διάγραμμα. Δημιουργία Μελλοντικά Επιπλέον Δραστηριότητας στους Εκθέτες 
 
Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί ότι εμπορικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποίησε το 27,0% των Επισκεπτών.
 
 
Διάγραμμα. Πραγματοποίηση Εμπορικών Συμφωνιών κατά τη Διάρκεια της Detrop-Oenos 
 
Οι ξένοι Εμπορικοί Επισκέπτες (Hosted Buyers) που υπήρχαν στην Έκθεση και συμμετείχαν στη διεξαγωγή της έρευνας μέσω ερωτηματολογίων (συνολικά 51 Hosted Buyers), κατά μεγάλο μέρος (σε ποσοστό 44,68%) προέρχονταν από τη Ρουμανία και τη Κύπρο, το 14,89% από την Ελβετία, το 12,77% από την Πολωνία, το 6,38% από την Λευκορωσία και ακόμη ένα 6,38% από την Νορβηγία και το 8,52% από την Ολλανδία και τη Γερμανία.
 
 
Διάγραμμα. Χώρες προέλευσης Hosted Buyers
 
Όσον αφορά το σκοπό της επίσκεψης στην Detrop-Oenos 2015, ένα μεγάλο ποσοστό των Επισκεπτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε την Έκθεση για αγορές (54,75%). Ακολουθούν η πληροφόρηση και η ενημέρωση με ποσοστά 29,61% και 10,34% αντίστοιχα. Αναλυτικά στοιχεία για το σκοπό επίσκεψης της Έκθεσης παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.
 
 
Διάγραμμα. Σκοπός Επίσκεψης στην Έκθεση Detrop-Oenos 2015
 
Η αποδοτικότητα των συναντήσεων των Hosted Buyers με Εκθέτες της Detrop-Oenos 2015 εξετάζεται στο παρακάτω γράφημα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν, το 100% πιστεύει ότι οι συναντήσεις με Εκθέτες κατά τη διάρκεια της Έκθεσης ήταν αποδοτικές.
 
 
Διάγραμμα. Αξιολόγηση αποδοτικότητας συναντήσεων Ξένων Επισκεπτών με Εκθέτες